រាជធានី​ភ្នំពេញ — កាតាឡុកធនាគារធនាគារ, អាស​​យដ្ឋាន, សាខា, កាលវិភាគការងាររបស់ធនាគារនេះ

ធនាគារការិយាល័, រាជធានី​ភ្នំពេញ, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ឈ្មោះ កាលវិភាគ អាសយដ្ឋាន
ធនាគារ ស្ថាបនា (ការិយាល័យកណ្ដាល) និង អេធីអឹម បិទ #83, Norodom Blvd., Sangkat Phsar Thmey3, Khan Daun Penh, Phnom Penh., មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា បិទឆាប់ វិថី​ ព្រះ​អង្គ​ឌួង (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ក្រៅ​ប្រទេស វិថី ព្រះត្រសក់ផ្អែម (៦៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cambodian Public Bank Plc (Mao Tse Toung Branch Branch) No. 294, Mao Tse Toung Blvd. (Street 245), Sangkat Tomnoubteouk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia, 245 មហាវិថី ម៉ៅសេទុង (២៤៥), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12306, កម្ពុជា
ធនាគារ​កម្ពុជា​អាស៊ី មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារហុងលីអុង បិទ វិថី ​ប៉ាស្ទ័រ (៥១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារកម្ពុជាពាណិជ្ជ បិទឆាប់ 26 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12209, កម្ពុជា
អ៊ូរី ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បិទ 271 មហាវិថី​យោធពល​ខេមរភូមិន្ទ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេអិនហ្សិតរ៉ូយាល បិទ វិថី សម្តេចសង្ឃនាយកស្រី (៦៧), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគាគូក​មីន​ បិទ រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធានាគាហ្វីលីប (សាខានរោត្តម) បិទ #61- 64 Norodom Blvd,. Corner Street 306, 306 Corner មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Krung Thai Bank Public Co., Ltd. No. 149, Jawaharlal Nehru (St. 215), 12153 Phnom, មហាវិថី ហ្សាវ៉ាហារឡាល នេហ៍រុ (២១៥), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ស៊ី អាយ អឹម ប៊ី (ព្រះនរោត្តម ខាងត្បូង) បិទ 216 មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12301, កម្ពុជា
ធនាគារមេគង្គកម្ពុជា 51 វិថី ​ប៉ាស្ទ័រ (៥១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
MB Bank បិទ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cambodia Mekong Bank Public Limited (MekongBank) No. 445, Preah Monivong (St. 93), Phnom Penh Tower, 1st Floor, 12258 Phnom Penh, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Tomato Specialized Bank No. 56, Samdech Pan (St. 214), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, 12211 Phnom Penh, រុក្ខវិថី សម្តេចប៉ាន (២១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Angkor Capital Bank No. 202, Preah Norodom (St. 41), 12301 Phnom Penh, មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
អេធីអឹមធនាគារមេយប៊ែង បិទ 4B, 114 វិថី​ ក្រមួនស (១១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
អេធីអឹម 67-69 ផ្លូវលេខ ៣១៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ម៉ា​​ស៊ីន​​​​ដកប្រាក់​​ប៊ី​អាយ​​ឌី​​ស៊ី បិទ 335 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធានាគារឯកទេស ខេមខាប់ភីថល បិទ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
HwangDBS Commercial Bank Plc #6B
ធនាគារ​មេហ្គា​អ៊ិនធើណេសិនណល​ខមមើសល​សាខា​ភ្នំពេញ បិទ មហាវិថីព្រះសីហនុ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ No. 9-13, Oknha Suor Srun (St. 7), 12207 Phnom Penh, វិថី ឧកញ៉ាស៊ួរស្រ៊ុន (៧), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Center for Banking Studies No. 19AB, Ang Non (St. 102), 12202 Phnom Penh, វិថី​ ព្រះ​អង្គ​នន្ទ (១០២), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធានាគារ អានកូ មហាវិថី សម្ដេចមុនីរ៉េត (២១៧), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ ផ្លូវលេខ ៤០២, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ មហាវិថី ម៉ៅសេទុង (២៤៥), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេ​ស៊ី​លី​ដា ភី​អិល​ស៊ី ឥឡូវនេះបើកចំហ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ឥឡូវនេះបើកចំហ មហាវិថី ហ្សាដឺហ្គោល (២១៧), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ មេប៊ែង (កម្ពុជា) ភីអិលស៊ី បិទ ផ្លូវ​វេង​ស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ Khan Toul Kok, 289 Somdach PenNut Street, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12000, កម្ពុជា
Cathay United Bank ATM - Sihanouk Blvd Exchange Office 55Eo, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
CAB - Cambodia Asia Bank 246Eo មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
CUBC Bank - Toul Tumpoung II Branch 232, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេសប៊ីស៊ី - មុន្នីវង្ស ផារ៉ាដាយ 203, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ឥឡូវនេះបើកចំហ មហាវិថី សម្ដេចសុធារស (៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
HwangDBS Commercial Bank Plc. No. 61-64, Norodom Blvd, corner of St. 306, B Office Center, GF, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkar Morn, 12302 Phnom Penh, មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា ឥឡូវនេះបើកចំហ មហាវិថី ហ្សាដឺហ្គោល (២១៧), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Wing បិទ #721, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cathay United Bank No. 327 Eo, Preah Sisowath Quay, 12206 Phnom Penh, តីរវិថី ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ No 112, Str. 93 (Preah Monivong), Daun Penh, វិថី​ ព្រះជ័យ​ជេដ្ឋា (១១៨), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ ផ្លូវលេខ ៣៥៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេ.អិន.ហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ ឥឡូវនេះបើកចំហ វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធានាគារ កាណាឌីយ៉ា ក.អ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ តៃវ៉ាន់ ខូអបភើរេធីវ បិទ វិថី ណតប្រ៊ីតដ៍ (១០១៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះ​ស្ថាន​មីក្រូ​ហរិញ្ញ​វត្ថុ​ ប្រាសាក់ បិទ 212, 271 Yothapol Khemarak Phoumin Boulevard, Phnom Penh, កម្ពុជា
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
FTB Bank (Olympic Branch) ផ្លូវលេខ ១៩៣, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12000, កម្ពុជា
ធនាគារ អ អេច ប៊ី ឥណ្តូឆៃណា បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់ វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
FTB Bank (Phsar Thom Thmey) Street 126, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Pen, Phnom Penh., រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
CIMB Olympic Branch បិទ ផ្លូវលេខ ៣៣៦, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារគូកមីន កម្ពុជា សាខាទួលគោក បិទ វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ​ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ ផ្លូវជាតិលេខ ៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រិត បិទ ផ្លូវ​វេង​ស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី (សាខា​ប្រាំ​ពីរ​មករា) បិទ #21, St. 113, Sangkat Boeung Prolet, Khan Prampi Makara, Phnom Penh., ផ្លូវលេខ ១១៣, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ​ភ្នំពេញ​ពាណិជ្ជ បិទ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ស៊ីអាយអិមប៊ី ភីអិលស៊ី សាខាផ្សារហេងលី បិទ No 12Z, Street 271, Sangkat Teuk Laark III, Khan Toul Kork, Phnom Penh 12158, កម្ពុជា
Woori Finance Cambodia PLC, Pursenchey Branch បិទ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Woori Finance Cambodia PLC, Russey Keo Branch បិទ ផ្លូវជាតិលេខ ៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ កម្ពុជាអាស៊ី ឥឡូវនេះបើកចំហ មហាវិថី ម៉ៅសេទុង (២៤៥), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជ បិទ ផ្លូវលេខ ២៧៣, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
FTB ATM រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Niron Microfinance Plc Department Address: No. 21-23-25, Street 598, Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, ផ្លូវលេខ ៥៩៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ ផ្លូវ​ចំការដូង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សណ្គាគារ​​ សាំងហ្គាពួរ No 62, Str. 93 (Preah Monivong), Monivong Boulevard, Phnom Penh, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី បិទ #395, Street 01, Khom Kokir, Srok Kien Svay, Kandar, Cambodia, កៀនស្វាយ, កម្ពុជា
ធនាគារ មេយប៊ែង - សាខាអូឡាំពិក បិទ 323-325 មហាវិថី​ ព្រះសីហនុ (២៧៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ABA Bank Branch (Samrong Tong District) បិទ Prey Kuy Village, Trapaing Kong Commune, Samrong Tong District, Kampong Speu Province, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បិទ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី ផ្លូវជាតិលេខ ៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី សង្កាត់​ព្រែកព្នៅ, រាជធានី​ភ្នំពេញ
ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី (សាខា ឫស្សីកែវ) បិទ ផ្លូវជាតិលេខ ៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ស្ថាបនាលីមីតធីតអេធីអឹម ឥឡូវនេះបើកចំហ ផ្លូវជាតិលេខ ៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី សង្កាត់​តាខ្មៅ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់-សាខាដង្កោ បិទ #A09, St. 217 (Chamkar Doung St.), Sombour, Dangkao, Dangkao, Phnom Penh, កម្ពុជា
KREDIT Microfinance Institution Plc. មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សេអឹមពោចិនតុង 3BEo, មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
កាណាឌីយ៉ា No. 327, Russian Federation Blvd., Sangkat Kakap, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia, មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី (សាខា ពោធិ៍សែនជ័យ) មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
អេធីអឹម ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បិទ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ មេយប៊ែង (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី "សាខាទឹកថ្លា" បិទ No. 13-17E0, 110A មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Canadia Bank Plc. បិទ No. 13-16, Trasak Paem (St. 63), Sorya Shopping Centre, Sangkat Phsar Thmey I, Khan Daun Penh, 12208 Phnom Penh, វិថី ព្រះត្រសក់ផ្អែម (៦៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ​ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បិទ No 6A, Kean Klaeng Village, Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
CAMMA Microfinance Limited បិទ 289 វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
KREDIT Microfinance Institution Plc. បិទ ផ្លូវលេខ ២៧៣, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធានាគារ កាណាឌីយ៉ា រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី (សាខា ទួលគោក) - អេធីអឹម បិទ #06A, 289 វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ប៊ី​អាយ​​ឌី​​ស៊ី សាខាដូនពេញ បិទ អគារលេខ ៥៦ ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រេឌីត ភីអិលស៊ី មហាវិថីវេងស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ការិយាល័យកណ្តាល គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូតាបា ភីអីលស៊ី បិទ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ | សាខាផ្សារហេងលី បិទ #1E-4D, St. 271, Phum 11, Tuek L'ak3, Tuol Kouk, Phnom Penh, កម្ពុជា
Maybank (Cambodia) Plc. "Steung Mean Chey Branch" បិទ No. 144, 217 មហាវិថីវេងស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សាខាធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បិទ មហាវិថីវេងស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សាមិកលីមីធី No. 276, St. 156, Sangkat Teuk Laak II, Khan Toul Kork, 12157 Phnom Penh, ផ្លូវលេខ ១៥៦, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Leopard Capital Cambodia បិទឆាប់ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ ភីភីស៊ី បិទ មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា បិទឆាប់ វិថី ហ្គោល, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វ៉ាយស៊ីភី ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន បិទ អគារ៧៣ ផ្លូវ១១៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ, ផ្លូវលេខ ១១៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សេអឹមកាអូឡាំពិក #77Eo, Psa Olympic, ផ្លូវលេខ ១៩៩, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
First Commercial Bank, Phnom-Penh Branch, Olympic Sub-Branch បិទ 155AB មហាវិថី ហ្សាវ៉ាហារឡាល នេហ៍រុ (២១៥), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ឌែលតា ផ្លូវលេខ ៥៨២, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Pacific Sun Trans Co., Ltd. No. 33B, St. 608, Sangkat Boeung Kak II, Khan Toul Kork, 12152 Phnom Penh, ផ្លូវលេខ ៦០៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សេ​អឹម​កា​ផ្សារ​ចាស់​ វិថី​ ព្រះ​អង្គ​ឌួង (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ
ធានាគា ខេប 2 ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សេអឹមកាច្បារអំពៅ បិទ Chba Ampov, ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Sacombank Chbar Ampeou Branch បិទ 577A – 578B National Road 1 Sangkat Chbar Ampeou II Khan Mean Chey Phnom Penh, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលីហួរភីអិ​​លស៊ី។ បិទ Angk Snoul District Branch - Baek Chan Commune, 4, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បរិបូរណ៍ ភីអិលស៊ី បិទ #37-38E0, Street 108, SangKat Wat Phnom, Khan Duan Penh, Phnom Penh, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
CIMB Bank បិទ No 20A/B, Preah Norodom Boulevard, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12203, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់​ សាខាច្បារអំពៅ បិទ National Road 1, Phum Daem Slaeng, Chbar Ampov 2, Chbar Ampov, Phnom Penh, កម្ពុជា
PPCBank Chbar Ampov Branch បិទ ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Mega International Commercial Bank 12151, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12151, កម្ពុជា
ប្រាសាក់ | សាខាពោធិចិនតុង បិទ #28E0, Road 110 Russian Blvd, PorPrork Khang Cheung, Kakab, Pur SenChey, Phnom Penh, #110 មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12406, កម្ពុជា
ប្រាសាក់ | សាខា​ផ្សារ​កណ្ដាល បិទ #102, St. 13, Phum 14, Phsar Kandal 1, Daun Penh, Phnom Penh, កម្ពុជា
Canadia Bank Tower No. 315, វិថី ព្រះបាទអង្គឌួង (110), កែង មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (93), កាណាឌីយ៉ា ថោវើ, ជាន់ទី 12, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12202, កម្ពុជា
Asia Pacific Finance PLC. ផ្លូវលេខ ៣១៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹៈស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស៊ីធី បិទ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Welcome Finance (Cambodia) Plc. បិទឆាប់ មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Welcome Finance (Cambodia) Plc. បិទ មហាវិថី​យោធពល​ខេមរភូមិន្ទ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
សាខាថ្នល់ក្បាលធនាគារសហពាណិជ្ជភីអិលស៊ី បិទ # 518, មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Bank of India បិទឆាប់ The iCON Professional Building, Ground Floor, Office 68, 216 មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cathay United Bank បិទ ផ្លូវលេខ ៣៣៦, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ​មេប៊ែង បិទ No. 43, មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
មហានគរ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បិទ ផ្លូវជាតិលេខ២ ផ្ទះលេខ២៥៨​ ភូមិព្រែកឬស្សី សង្កាត់ព្រែកឬស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល, ផ្លូវជាតិលេខ ២, តាខ្មៅ, កម្ពុជា
Khmer loy9 Phone Shop ផ្លូវលេខ ១៣៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ​ កាណាឌីយ់ាសាខាចាក់អង្រែក្រោម បិទ ផ្លូវជាតិលេខ ២, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Angkor 196 មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ​ឯកទេស​អង្គរ​កាពីតូល មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Mega International Commercial Bank រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Royal Bank មហាវិថី ព្រះនរោត្តម (៤១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Angkor Bank មហាវិថី​ ព្រះសីហនុ (២៧៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ
WING Bank 591 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ
Cambodian Public Bank Plc (Toul Kork Branch) បិទ No. 150F2A, 150F2B, 150F2C, Street 289, Group 52, Sangkat Boengkak 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia, 289 វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Foreign Trade Bank of Cambodia FTB ផ្លូវលេខ ៣១៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ
គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូ​ហរិញ្ញវត្ថុ​ប្រាសាក់ វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Banco Publico Camboya 23 វិថី​ ក្រមួនស (១១៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Chamroeun Microfinance Limited No. 63E0D-63E1, Preah Chey Chetha (St. 118), 12156 Phnom Penh, មហាវិថី ម៉ៅសេទុង (២៤៥), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Ly Hour Money Exchange មហាវិថី សាធារណរដ្ឋឆែក (១៦៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Amret Co., Ltd Head Office បិទ No. 35BA, Tchecoslovaquie (St. 169), Veal Vong, 7 Makara, 12253 Phnom Penh, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cambodian Public Bank Plc (Olympic Branch) បិទ No.267, Sihanouk Blvd, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia, មហាវិថី​ ព្រះសីហនុ (២៧៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
HSBC ផ្លូវលេខ ៥១៦, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ANZ Royal 2 ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cambodian Public Bank Plc (BTN Branch) បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Phillip Bank Plc (Steung Meanchey) បិទ មហាវិថីវេងស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
កម្ពុជាសាធារណៈភីអិលស៊ី (សាខាច្បារអំពៅច្បារ) បិទ No. 16, National Road No. 1, Sangkat Chbar Ampov 1, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia, ផ្លូវជាតិលេខ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Cambodian Public Bank Plc (Tek Thla Branch) បិទ No. 7.9.11Eo.E4, Street 110A, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia, មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
FUTABA MICROFINANCE PLC. Pou Senchey branch ផ្លូវជាតិលេខ ៤, រាជធានី​ភ្នំពេញ
BIDC Mean Chey No 583, National Road No1, រាជធានី​ភ្នំពេញ
Prime MF Micro Finance (Russey Keo) ផ្លូវជាតិលេខ ៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Prasac Microfinance institution រាជធានី​ភ្នំពេញ
FUTABA MICROFINANCE PLC. Tuol Kouk Branch ផ្លូវលេខ ៥៩៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Prime MF Micro Finance (Pochentong) មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ
Sacombank Plc Bank បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារសាខមប៊ែង ខេមបូឌា បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
អេអឹមខេគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ បិទ មហាវិថីវេងស្រេង, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
AMK ផ្លូវលេខ ៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12101, កម្ពុជា
ម៉ា​​ស៊ីន​​​​ដកប្រាក់​​ប៊ី​អាយ​​ឌី​​ស៊ី បិទ #1,2 វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ 12152, កម្ពុជា
Taiwan Cooperative Bank Posenchey sub-branch បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ លីមីតធីត បិទ No. 606, មហាវិថី យោធពលខេមរភូមិន្ទ (271), សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12307, កម្ពុជា
SAMBAT FINANCE PLC បិទ ផ្លូវលេខ ៥៩៨, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Vattanac Industrial Park II Branch បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
CMK Chbar Ampao ផ្លូវលេខ ៣៥៥, រាជធានី​ភ្នំពេញ
Shinhan bank តីរវិថី ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
PPCBank (Teuk Thla Branch) បិទ #B9-B11, St.Norbridge School, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh., រាជធានី​ភ្នំពេញ 12102, កម្ពុជា
BAMBOO FINANCE PLC. រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារកាណាឌីយ៉ា បិទ 265-269 (Ang Doung Street) មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ បិទ ផ្លូវលេខ ៥១៦, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
Maybank Toul Kork branch វិថី សម្ដេច ប៉ែននុត (២៨៩), រាជធានី​ភ្នំពេញ
ធានាគារ អេអិនហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ Mittapheap Kampuchea, Phnom Penh, កម្ពុជា
Amret Chbar Ampov Branch ផ្លូវជាតិលេខ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ
ខេមរា ហ្វាយនែន ម.ក រាជធានី​ភ្នំពេញ
LED Microfinance Institution Plc., Veng Sreng Branch ភូមិទួលពង្រ, រាជធានី​ភ្នំពេញ
LED Microfinance Institution Plc., សង្កាត់​ទឹកថ្លា, រាជធានី​ភ្នំពេញ
CIMB Bank No 150F2D EOE1, Street 289,, Sangkat Boeung Kak I, Khan Toul Kork, រាជធានី​ភ្នំពេញ
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី ពោធិចិនតុង មហាវិថី សហពន្ធ័រុស្ស៊ី (១១០), រាជធានី​ភ្នំពេញ
ធនាគារ អេ.អិន.ហ្សិត រ៉ូយ៉ាល់ បិទ រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេប៊ីអេ No. 10A, វិថី ប៉ែននុត (289), កែងផ្លូវ 516, សង្កាត់ បឹងកក់ 1, ខណ្ឌ ទួលគោក, រាជធានី​ភ្នំពេញ 12151, កម្ពុជា
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី - ការិយាល័យ​កណ្តាល មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស (៩៣), រាជធានី​ភ្នំពេញ
CITY Microfinance Institution PLC ផ្លូវជាតិលេខ ១, រាជធានី​ភ្នំពេញ
PPCBank Koh Pich Branch វិថី កោះពេជ្រ, រាជធានី​ភ្នំពេញ
Amret Microfinance Institute វិថី ឧកញ៉ា ទ្រី ហេង (២០១១), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត (សាខា ទួលគោក) ផ្លូវលេខ ៥១៦, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
InBizNest PLC (PPSEZ Branch) បិទ Betong Road, Phnom Penh Special Economic Zone, រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ធនាគារ អេអិនហ្សិតរ៉ូយ៉ាល់ សាខាវិមានឯករាជ្យ បិទ មហាវិថី​ ព្រះសីហនុ (២៧៤), រាជធានី​ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
ជ្រើសរើសទីក្រុង
រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពត ស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ស្រុកតំបែរ ក្រុងសៀមរាប ខេត្ត​ក្រចេះ កណ្តាល ខេត្ត​បន្ទាយមានជ័យ សំរោង ខេត្ត​កំពង់ធំ ខេត្ត​ស្វាយរៀង ខេត្ត​បាត់ដំបង បាវិត ក្រុងព្រះសីហនុ ក្រុងស្វាយរៀង អាកាសយានដ្ឋាន បាត់ដំបង ប៉ោយប៉ែត អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ
ជ្រើសប្រទេស
Andorra Antigua និង Barbuda Antilles Aruba Azerbaijan Bahamas នេះ Belize Bermuda Botswana Bouvet Djibouti Gibraltar Guadeloupe Guernsey Isle of Man Lesotho Liechtenstein Moldova Montserrat Niue Norfolk Pitcairn Polynesia របស់​ប្រទេស​បារាំង Saint លោក​ព្យែ​រ​និង Miquelon Surinam Svalbard និង​មករា Mayen Swaziland Tokelau Tuvalu VC Wallis និង Futuna កោះ កម្ពុជា កាប់​វែ​រ ការ​ជួបជុំ កា​មេ​រូ​ន កា​ហ្សា​ក់​ស្ថាន កុងហ្គោ កុំ​ម៉ូ​រ៉ូ​ស កូត​ឌី​វ័​រ កៀ​ហ្ស៊ី​ស៊ី​ស្ថាន កោះ កោះ Aland កោះ Caicos ទួ​ហើយ កោះ Falkland កោះ Solomon កោះ Virgin របស់​អាមេរិក កោះ​កូ​កូ​ស កោះ​ឃុ​ក កោះ​ម៉ា​រៀ​ណា​ភាគ​ខាង​ជើង កោះ​ម៉ា​ស្យ​ល កោះ​វឺ​ជី​ន​អង់គ្លេស កោះ​ហ្គួ​ម កោះ​ហ្វា​រ៉ូ ក្រូ​អាស៊ី គិរី​បាទី គុយវ៉ែត ចក្រភព​អង់គ្លេស ឆាដ ជឺ​ស៊ី ឈីលី ញូ​វ​កាលេ​ដូ​នី ដូមីនីកា ណាមីប៊ី ណូរុ តង់ហ្សានី តាជី​គី​ស្ថាន តុងហ្គា តូហ្គោ តូ​មិន​នី​ស្ថាន តួ​ក​គី តៃវ៉ាន់ ទីក្រុង Salvador ទី​ក្រុង​ហុង​កុង ទី​ម័​រ​ខាងកើត ទុ​យ​នេ​ស៊ី ទ្រី​នី​ដា​ដ​និង​តូបាហ្គោ នី​កា​រ៉ា​ហ្គ័ នី​ហ្សេ​រី​យ៉ា នូវែលហ្សេឡង់ បង់​ក្លា​ដែ​ស បារបាដូស បារ៉ែន បូលីវី បូ​ស្ន៊ី​និង​ហឺហ្ស៊េហ្គោវីណា បេណាំង បេឡា​រុ​ស ប៉ា ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉ា​ណា​ម៉ា ប៉ា​ពួ​ញូ​ហ្គីណេ ប៉ា​ឡេ​ស្ទី​ន ប៊ុលហ្គារី ប៊ុ​យ​តាន ប៊ូរុនឌី ប៊ូ​រ​គី​ណា​ហ្វា​សូ ប៊ែ​ល​ហ្សិ​ក ប៊្រុ​យ​ណេ ប្រជុំកោះ Maldives ប្រទេស​កាណាដា ប្រទេស​កា​តា ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាង​ជើង ប្រទេស​កូស្តារីកា ប្រទេស​កូឡុំប៊ី ប្រទេស​កេ​ន​យ៉ា ប្រទេស​ក្រិក ប្រទេស​គុយបា ប្រទេស​ចិន ប្រទេស​ជប៉ុន ប្រទេស​ដាណឺម៉ាក ប្រទេស​ថៃ ប្រទេស​នីហ្សេរីយ៉ា ប្រទេស​នេប៉ាល់ ប្រទេស​ន័​រវេ​ស ប្រទេស​បារាំង ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន ប្រទេស​ប៉ូឡូញ ប្រទេស​ប៉េរូ ប្រទេស​ប្រេស៊ីល ប្រទេស​ព័រទុយហ្គាល់ ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី ប្រទេស​ម៉ា​ល់​ត៍ ប្រទេស​ម៉ូណាកូ ប្រទេស​ម៉ូ​សំ​ប៊ិក ប្រទេស​យេ​ម៉ែ​ន ប្រទេស​រុស្ស៊ី ប្រទេស​លីបង់ ប្រទេស​វៀតណាម ប្រទេស​សាយ​ព្រឺ​ស ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី ប្រទេស​សូម៉ាលី ប្រទេស​សៀ​រ៉ា​ឡេ​អូន ប្រទេស​ស៊ុយអែត ប្រទេស​ស៊ែ​ប៊ី ប្រទេស​ស្រីលង្កា ប្រទេស​ស្វីស ប្រទេស​ហុងគ្រី ប្រទេស​ហូ​ឡង់ ប្រទេស​ហ្វាំងឡង់ ប្រទេស​ហ្វីលីពីន ប្រទេស​ឡាតវី ប្រទេស​ឡាវ ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់ ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន ប្រទេស​អូទ្រីស ប្រទេស​អូ​ស្រ្តា​លី ប្រទេស​អេត្យូពី ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប ប្រទេស​អេ​ស្ប៉ា​ញ ប្រទេស​អ៊ីតាលី ប្រទេស​ឥណ្ឌា ប្រទេស​ឥណ្ឌូ​នេ​ស៊ី ព័រតូរីកូ មីក្រូណេស៊ី មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា ម៉ាកាវ ម៉ាដាហ្គាស្កា​រ ម៉ារ៉ុក ម៉ាលី ម៉ាឡាវី ម៉ា​ទី ម៉ា​យុ​ត ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក ម៉ុងហ្គោលី ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ ម៉ូរីតានី ម៉ូ​រី​ស រ៉ូម៉ានី លីទុយអានី លីបេរីយ៉ា លីប៊ី លុ​ច​សំ​បួ លោក Saint Lucia លោក Saint ឃី​ត​និង​នេ​វី​ស លោក Saint​-លោក​ម៉ា​ទី​ន វេណេហ្ស៊ុយអេឡា វ៉ា​នូ​​​អា​ទូ វ៉ា​ន់​ដា សង់​ហេ​ឡេ​ណា សមុទ្រ​ឥណ្ឌា​ចក្រភព​អង់គ្លេស សហភាព​អ៊ឺ​រ៉ុ​ប សហរដ្ឋអាមេរិក សហរដ្ឋអាមេរិក​កោះ​តូច​ស្រែ សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ សាធារណរដ្ឋ​ឆេក សាធារណរដ្ឋ​ដូ​មីនី​ក សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិ​​បតេយ្យ​កុងហ្គោ សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តា​ល សាម័រ សាម័រ​អាមេរិក សា​ន់​ម៉ា​រី​ណូ សា​ហា​រ៉ា​ភាគ​ខាង​លិច សី​ស្ហែ​ល សេណេហ្គាល់ សៅ Tome និង​នាយក​សាលា សំ​ប៊ី ស៊ីរី ស៊ូដង់ ស្រុក​ម៉ា​សេ​ដូន ស្លូវ៉ាគី ស្លូ​វេ​នី ហុង​ឌូ​រ៉ា​ស ហូ​លី ហៃទី ហ៊្ស​ក​ដា​នី ហ្គាណា ហ្គាតេម៉ាឡា ហ្គាបុង ហ្គាំ ហ្គីណេ ហ្គីណេ ហ្គីណេប៊ីសៅ ហ្គីណេ​អេក្វាទ័រ ហ្គី​យ៉ា​ណា ហ្គ្រី​ន​លែ​ន ហ្គ្រេ​ណា​ដា ហ្វីជី ហ្សកហ្ស៊ី ហ្សា​ម៉ា​អ៊ី​ក ហ្ស៊ី​ម​បា​វេ អង់ហ្គោឡា អង់​ហ្ស៊ី​ឡា អារ៉ាប់​រួម អាល់បានី អា​មេ​នី អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត អា​ល់​ហ្សេ​រី អា​ហ្គា​នី​ស្ថាន អា​ហ្រ្វិ​ក​ខាងត្បូង អូម៉ង់ អៀ​រ​ឡង់ អេក្វាឌ័រ អេស្តូនី អេ​រី​ទ្រា អ៊ីរ៉ង់ អ៊ីរ៉ាក់ អ៊ីស្លង់ អ៊ី​ស្រា​អែ​ល អ៊ុយក្រែន អ៊ុយ​រូ​ហ្គា​យ អ៊ូបេគីស្ថាន អ៊ូ​ហ្គ​ង់​ដា